På valgforsamlingen 15. september 2020 er følgende valgt fra Haralds Sogn til det nye fælles Søborggaard og Haralds sognes menighedsråd:

De valgte medlemmer til menighedsrådet er:

  • David Vestergaard Eriksen
  • Ea Løvenwald
  • Ruth Skaarup
  • Anne Særkjær Jeppesen

Valgt som stedfortræder er:

  • Claus Allan Anderson
  • Anni Birgitte Auckbur
  • Torben Rasmussen
  • Karen Margrethe L Lauterlein
  • Benny Nehm
  • Karen Vivi Christiansen

 

Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.
Det valgte menighedsråd træder i kraft 1. søndag i Advent, 29. november 2020

Der er mulighed for afstemningsvalg.
Hvis der senest tirsdag den 13. oktober indleveres en kandidatliste til sognepræst Morten Miland Samuelsen eller på kirkekontoret. 
Kandidatlisten skal senest indleveres ved afslutning af menighedsrådsmødet den 13. oktober.
Der skal vælges 4 medlemmer til menighedsrådet fra sognet. Kandidatlisten skal derfor være underskrevet af 4 stillere. 
Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet blanket, der kan findes på www.menighedsraadsvalg.dk.

Menighedsrådet pr. 1. februar 2020

Formand: Morten Miland Samuelsen

Næstformand: Anne Særkær Jeppesen

Kirkeværge: Ea Løvenwald

Kontaktperson: Ruth Skaarup

Kasserer:  Lissie Forgillo                      

                Vivi Christiansen