Konfirmationsdatoerne: søndag den 3. maj 2020 kl. 10.00. - og indtil videre den første søndag i maj i årene fremover. Hvis der melder sig tilstrækkeligt mange konfirmander, tages den anden søndag i maj også i brug.

Konfirmation - generelt
Konfirmationen er en festlig afslutning på et skoleårs undervisning i kristendom og kirke. Ved dåben tog Gud imod dig som sit barn – ved konfirmationen kan du få Guds bekræftelse på at han stadig mener det. Desuden kan det være dejligt og betydningsfuldt for dig selv at sige et klart Ja til at du vil høre med.

Hvornår?
Konfirmandundervisning finder i Gladsaxe kommune sted på 8. klassetrin. Undervisningen foregår i Haraldskirken til der er konfirmation i starten af maj.

Hvor skal jeg gå til præst?
Normalt går man til konfirmandundervisning (”går til præst”) i den kirke, som man hører til ved at bo i sognet. 
Haraldskirkens sogn er alle adresserne på vejene Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv og Skolesvinget.

Desuden er det Haraldskirken, der tilbyder konfirmationsforberedelse til elever fra 'Gruppeordningen' på Grønnemose Skole.

Hvis du ikke bor i sognet, men alligevel gerne vil gå til præst i Haraldskirken for at være sammen med dine klassekammerater, eller fordi det er her, du og din familie normalt går i kirke, så skal I lige tale med sognepræsten og se om det kan lade sig gøre (det kan det som regel!).

Tilmelding
Tilmelding til konfirmandundervisning kan ske ved at udfylde tilmeldingsblanketten her på hjemmesiden (se under "Praktisk") eller ved at kontakte sognepræsten direkte. 

Undervisningen
Hver torsdag eftermiddag efter skole i september-april (ikke i skoleferierne)