Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Din egen lille julegudstjeneste

Din egen lille julegudstjeneste
Udgivet af Morten Miland Samuelsen, ons d. 23. dec 2020, kl. 22:07
Præstens Hjørne

Når du nu ikke kan komme i kirke juleaften, så kan vi stadig holde en kort julegudstjeneste sammen hver for sig derhjemme. 

Du kan for eksempel gøre sådan her: 

 • Sluk det elektriske lys
 • Tænd et par stearinlys - eller juletræet
 • Læs juleevangeliet højt - slut med at sige Amen (teksten er her nedenunder - eller i Bibelen - Lukas-evangeliet kap.2,vers 1-20)
 • Nyn eller syng en salme, for eksempel "Glade jul" - eller "Stille nat"
 • Bed til sidst Fadervor

Fred være med os alle!

Juleevangeliet 1 (Lukas-evangeliet 2,1-7)

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Stille nat, hellige nat

Joseph Mohr 1818. Ellen Lissner 1958. Melodi: Franz Gruber 1818

 • Stille nat, hellige nat,
  frelsen kommer til jorden brat,
  mennesker sover, mens underet sker,
  kun Maria og Josef det ser,
  |: barnet i Betlehems stald. :|
 • Stille nat, hellige nat,
  englesang over mark og krat,
  hyrder vågner i undren stor:
  Verdens frelser iblandt os bor!
  |: Åbnet er himmerigs port. :|
 • Stille nat, himmelens fred
  bringer Jesus Krist herned,
  barnet smiler ved moders bryst,
  smiler alverden til glæde og trøst,
  |: frelsen er kommet til jord! :| 

Juleevangeliet 2

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

»Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«

Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.« De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.