Udgivet af Morten Miland Samuelsen, tir d. 19. maj 2020, kl. 16:03

Kirken er åben alle hverdage i dagtimerne. Kom ind og sid stille, tænd et lys, bed en bøn, hvad du nu har brug for.

HUSK at spritte hænder af ved indgang og udgang – af hensyn til den næste, der kommer.

Gudstjenester bliver alle søndage og helligdage kl. 10. Indtil videre er gudstjenesterne lidt kortere end vi plejer. Smitterisikoen stiger, jo længere man er sammen. Der bliver gjort rent og luftet ud før og efter alle gudstjenester. Salmebøgerne erstattes af engangs-sanghæfter.

Mandagsmøderne starter igen – lystændingsbøn i kirken kl. 13:30 og fællesskab i alrummet derefter. Foreløbig mødes vi kun en times tid. Der bliver gjort rent og luftet ud før og efter mødet, og vi synger kun i kirkerummet.

Musikakademiet: Søren kirkemusiker kontakter alle deltagere og laver aftaler med jer.

Konfirmanderne mødes i præstegårdshaven hver torsdag fra 4. juni. Konfirmationen er flyttet til 6. september

Kategorier Præstens Hjørne